Vysoce citlivý člověk neboli HSP-Highly Sensitive Person, s tímto označením se setkávám poměrně často. 

Nevygenerovala je dnešní uspěchaná a náročná doba, jsou tu od nepaměti. Jsou dnes více vidět, protože trpí. Tvoří 20% celkové populace, rovnoměrně muži i ženy, 30% extrovertů a 70% introvertů. Každý 5. člověk je více než jen citlivý, je hypersenzitivní.

Kdo a co za to může? Dispozice k HSP jsou zpravidla vrozené, může se ale i objevit po prodělaných traumatech. Může za to vysoce citlivá nervová soustava. To lze změřit na vyšetření EEG. Lidé s vysokou citlivostí mají větší počet intenzivnějších vjemů a pocitů, takže se dříve cítí zavaleni a snadněji je něco vyvede z míry. To by vysvětlovalo jejich křehkost.

Jak je poznáme? Jsou velmi empatičtí, mají spoustu porozumění a pochopení pro ostatní. Ignorují své vlastní pocity, zapomínají sami na sebe, neustále berou ohledy na své okolí. Stihnou toho méně za den, protože jsou více unaveni. Rozhodování jim trvá déle, protože intuice potřebuje čas a prostor, aby se projevila. mají rády hluboké rozhovory, což řadu lidí uvádí do rozpaků. Svou vnitřní hloubku proto otevírají jen zřídka.

Vyzrálého člověka se zvýšenou citlivostí lze poznat podle toho, že je vnímavý vůči sobě i světu (podporuje ostatní, chrání přírodu, vnímá svět jako jeden celek), bděle používá intuici, má vysokou emoční a sociální inteligenci, respektuje sebe a ostatní v lidské komplexnosti – v emocích, postojích, prostoru…, vypočítává lektorka. Je zakotvený v realitě, vnitřně svobodný, umí si dát zdravé hranice a zpětnou vazbu. Má totiž zvnitřněnou schopnost mentalizace.

Pokud se Vás hypersenzitivita týká, je třeba si to připustit, protože její popírání a ignorování vede k dlouhodobým problémům. Sebepoznání je dobrý start k tomu, aby se Vám hypersenzitivita stala darem.