1. Buďte pozitivně naladění a nenechte své okolí připravit vás o vnitřní klid a radost.
 2. Dopřejte si dostatek spánku, v němž se srovnáváme se svými pocity a událostmi z celého dne – odpočinek těla i vědomí je důležitý.
 3. Vyhněte se látkám, které uměle ovlivňují vaši náladu – káva, alkohol, léky aj.
 4. Naučte se vyhnout nepřirozenému stresu a udělejte si čas pro sebe – nebuďte otroky moderních technologií. Stres snižuje naši schopnost ovládat své emoce.
 5. Přemýšlejte o věcech, které nás těší a za které jsme vděční. Jedním z klíčů ke spokojenému životu, je být vděčný a ocenit, co nám život dává.
 6. Netrvejte na dokonalosti a dokáže přijímat lidi i věci s jejich drobnými chybami a nedostatky, přehnaná očekávání nevedou k pozitivním emocím a podporují stres.
 7. Nenechte se otrávit lidmi s negativním a nepřátelských postojem.
 8. Promíjejte a odpouštějte chyby druhých i své vlastní, nedržíme se záporných emocí jako je vztek, zášť, nenávist, žárlivost aj.
 9. Ne vždy musíme za své laskavosti a pomoc dostat něco na oplátku, dělejte věci i jen proto, že vás baví, pomáhají a podporují pozitivní změny. Nečekejte na odměnu.
 10. Snažte se brát v potaz své vlastní silné a slabé stránky, být k sobě upřímní a nenutit se do věcí, které nás nebaví a nejdou nám, za každou cenu. Naučte se sobě i svému okolí říkat NE.
 11. Nenechte se vyvést z míry reakcemi okolí a změnami, buďte trpělivý a pružní. Přijímejte změny jako součást života a dejte sobě i okolí šanci se přizpůsobit, než začnete hodnotit a odmítat už z principu.
 12. Projevujte zájem o ostatní a nebojte se o pocitech mluvit. Snažte se vždy, co nejpřesněji pojmenovat, co cítíte a předat tuto informaci aniž byste se nechali pocite ovládnout.