Je velmi důležité, znát dobře sám sebe, vědět, jak se v jednotlivých situacích chovám, umět vyhodnotit své silné a slabé stránky.

Co Vám to přinese?

Pokud sami sebe známe, umíme se přijmout, takoví jací opravdu jsme a sami si říci, že toho spoustu umíme a jsme v mnoha ohledech velmi dobří, tak se umíme i lépe vyrovnat s tím, že některé činnosti, dovednosti či schopnosti nemáme nebo je máme na nižší úrovni, než někdo z našeho okolí.
Je velmi důležité vědět, že nikdo z nás není ideální, každý máme spoustu silných stránek, ale je také hodně toho, co neovládáme a neumíme.
Pokud se s tímto faktem dokážeme vyrovnat, roste tak naše sebedůvěra, sebevědomí i sebejistota. Je velmi důležité, umět se přijmout takoví, jací opravdu jsme a umět pracovat s tím, co nám bylo dáno „do vínku“, s tím, co je naše přirozenost.

Co tím získá vaše okolí?

Díky typologii MBTI lépe porozumíte sami sobě, své motivaci, svým silným a slabým stránkám, ale také dokážeme lépe ocenit své blízké a kolegy. Významné je to zejména pro prodejní rozhovory a prezentace, při vedení zaměstnanců nebo při „prodeji“ nápadů manažerskému týmu. Můžete lépe komunikovat s klíčovými zákazníky, zaměstnanci nebo i s vaším manažerem. Když se naučíte „jazyk“ různých osobnostních typů, můžete přizpůsobit svůj styl kladení otázek a poskytování informací kognitivnímu stylu osoby, s níž hovoříte.

A co vaše silné a slabé stránky?

Doporučuji analyzovat své slabé a silné stránky.
Nemá smysl mařit čas a úsilí snahou o nápravu svých slabých stránek, je třeba ale o nich vědět, pomůže nám to například v krizových situacích. Mnohem více práce a úsilí je potřeba na to dostat se z neschopnosti na průměrnou schopnost než dostat se z výborné úrovně schopností na vynikající. Největší tragédií je trávit celý život zdokonalováním svých slabých stánek.

Kam se můžete obrátit?

Typologii MBTI velmi často využívám při práci se svými klienty. Určitě doporučuji tuto typologii vyzkoušet a otestovat se. Více můžeme probrat na společném sezení, objednat se můžete zde.

Moc se na Vás těším.